Prelomová zelená technológia šetrí čas a energiu pri údení mäsa, rýb a syrov.

Záleží nám na prostredí v ktorom žijeme a osude našej planéty aj pre ďalšie generácie

Energeticky náročná časť spracovania a konzervácie mäsa je proces údenia, počas ktorého tiež vzniká veľké množstvo emisií, ktoré podliehajú kontrole znečisťovania orgánmi životného prostredia.

Riešením je technické, patentované zariadenie (SET pozostávajúci z ionizátora, elektroniky a softvéru), ktorým dokážete znížiť emisie pri údení až o 80 %.

Ďalšími benefitmi sú:

 • zachovanie tradičného údenia s aktívnou absorpciou dymu (s ochranou životného prostredia)
 • skrátenie doby údenia o 30 až 75 % (výrazná úspora energií)
 • zvýšenie výťažnosti HV o cca 4 %
 • kontrola hustoty dymu na dosiahnutie vždy rovnakej kvality HV
 • odstránenie 98 % sadzí a jemného prachu v údiarni, údenie bez karcinogénov
 • bez zvyškového dymu, (po 30 sek. činnosti zariadenia žiadny dym)
 • montáž bez nutnosti výmeny existujúcej údiarne a vyvíjača dymu
 • zber dát
 • súlad s HACCP, automatické protokoly, protokolovanie teplotnej krivky, hlásenie chýb, užívateľské API, neobmedzený čas uchovávania údajov.

Najmodernejšia patentovaná technológiu údenia je založená na jednoduchom princípe:

 • Izolátory vytvárajú stabilné vysoké napätie
 • Častice dymu sú elektricky nabité
 • Ionizovaný dym sa dostane k produktu
 • Produkt aktívne absorbuje dym.