Zmesi

Náš sortiment zahŕňa aj produkty, ktoré sú prísadami do korenia. Tu stojí za zmienku Supralin 50 a Saprona Salt. Pomáhajú udržiavať vysokú nutričnú hodnotu a predlžujú trvanlivosť produktu.